Εκτός από την Παχιά Άμμο, ο Κήπος κι ο Βάτος είναι οι δύο παραλίες που επίσης ξεχωρίζουν.